• Materialen
  • Zaal
  • Koen Ottenhof
  • Muziek
  • Michelle Schouten-Schoenmaker
  • Groepsfoto

Toptalent gezocht!

De OnderwijsTopTalentPrijs is bestemd voor talentvolle startende leerkrachten in basis- en voortgezet onderwijs. De uitreiking is in Nijmegen (Nationale Onderwijsstad 2017/2018) op 5 oktober 2017.

Meld je nu aan

OnderwijsTopTalentPrijs 2017 weer van start

Logo OnderwijsTopTalentprijsOp de lerarenopleidingen in Nederland barst het van het talent. Duizenden enthousiaste jonge docenten gaan elk jaar werken in het onderwijs.


Met de OnderwijsTopTalentPrijs hebben de opleidingen de mogelijkheid deze (ex-)studenten voor het voetlicht te halen. De prijs laat zien dat een lerarenopleiding een waardevolle opleiding is en dat de afgestudeerden over talloze kwaliteiten beschikken.

Elke pabo mag één student(e) afvaardigen binnen de categorie “aankomende leraren in het basisonderwijs”. Elk opleidingsinstituut v.o. mag maximaal drie mensen uit verschillende vakgroepen nomineren in de categorie “aankomende leraren in het voortgezet onderwijs”. In beide categorieën bestaat de prijs uit een bronzen trofee (ontworpen door kunstenaarscollectief De Provinçialen), een jaarlidmaatschap van de Algemene Onderwijsbond, een jaarabonnement op vakblad Didactiefen een geldbedrag van € 1.000,-. De OnderwijsTopTalentPrijs 2017 wordt op 5 oktober (nationale Onderwijsweek) uitgereikt in Nijmegen, Nationaal Onderwijsstad 2017-2018. Aanmelden van een kandidaat kan via het formulier op deze website.

 

  • 1
  • 2