• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Aimée Huizinga

Stenden Hogeschool, Pabo Assen

Aimée Huizinga heeft onderzocht op welke manier de theorie van de Meervoudige Intelligentie geïntegreerd kan worden in het natuuronderwijs aan jonge kinderen (groep 0, 1 en 2).

Het was een kans om leerkrachten te laten zien wat het effect is op de ontwikkeling van kinderen als ze tijdens natuurlessen kunnen werken vanuit hun intelligentiepatroon. Aimée heeft een literatuurstudie gedaan, om meer informatie krijgen over verschillende onderwijsmodellen, de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen en het valide beoordelen van meervoudige intelligenties. Deze informatie is vervolgens omgezet in observatieformulieren en materialen voor in de klas. Gedurende een testfase is bepaald in hoeverre de ontwikkelde materialen een aanvulling zijn op het natuuronderwijs.