• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Anne-Marie Meertens

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten DBKV, Zwolle

Anne-Marie Meertens heeft haar afstudeerstage gelopen bij FleCK, een instelling voor kunsteducatie in Flevoland.

Men vroeg haar een project te maken om creativiteitsontwikkeling bij leerlingen basisonderwijs te stimuleren. Zij stelde zich de vraag: “Stel ik zou carte blanche krijgen om kunst en creativiteitsontwikkeling te koppelen, hoe zou dat er dan uit zien?”

Uitkomst van dit didactisch afstudeerproject is Verdroomgezicht, dat voor Anne-Marie dicht in de buurt komt van haar ideale project. Verdroomgezicht is een project waarin inzichten uit de authentieke kunsteducatie en uit creativiteitsontwikkeling op een organische manier gekoppeld worden aan de lessen kunst in het primair onderwijs.