• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Danique Backx

Avans Hogeschool, Breda

In de periode van september 2014 tot en met mei 2015 heeft Danique Backx onderzoek gedaan op haar stageschool naar het thema “samenwerkend leren”.

Samenwerkend leren is een veelgebruikte, populaire onderwijsstrategie in het onderwijs. Toch blijkt het realiseren van samenwerken in de onderwijspraktijk moeilijk en is er in de praktijk van alledag vaak weinig van te zien. Uit het onderzoek is gebleken dat het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden bij kinderen essentieel is om samenwerkend leren binnen de basisschool in te kunnen zetten.