• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Larissa Dubbeldam

Hogeschool Inholland, Pabo Dordrecht

Op de stageschool van Larissa Dubbeldam was men ontevreden over het woordenschatonderwijs. Zij heeft daarom een (afstudeer)onderzoek gedaan in de groepen 6, 7 en 8 met als doel het woordenschat-onderwijs integraal te maken.

Het onderzoek bestaat uit een groot literatuur- en praktijkonderzoek, met onder andere uitgebreide enquêtes onder de leerkrachten. In de praktijk zijn verschillende werkvormen getest. Tevens heeft zij verschillende materialen voor woordenschatonderwijs ontworpen. In enkele filmpjes worden de activiteiten in de klas in beeld gebracht.