• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Martine Janse de Jonge en Elske Muilenburg

Hogeschool Utrecht, Instituut Theo Thijssen

Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid, waar sommige leerlingen moeite mee hebben. Deze leerlingen hebben baat bij interactie en expliciete aandacht voor leesstrategieën.

Rolwisselend onderwijs is een routine waarin beide aspecten terugkomen en de prestatie van leerlingen verbetert. Uit onderzoek bleek echter dat leerkrachten de routine aanpassen, waardoor de effectiviteit vermindert. Aan de hand van interviews met vier leerkrachten werden positieve en negatieve ervaringen met de routine achterhaald. Aan de hand van deze ervaringen hebben Martine Janse de Jonge en Elske Muilenburg een advies opgesteld om de routine beter op de praktijk te laten aansluiten.