• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Reah Santing

Stenden Hogeschool, Pabo Emmen

Met haar scriptie wil Reah Santing de leerkrachten van haar stageschool inzicht geven in de manier waarop zij leerlingen uit groep 8 qua planningsvaardigheden beter kunnen voorbereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Zij heeft enquêtes afgenomen bij twee doelgroepen – leerlingen resp. docenten van basisschool en middelbare school - en daaruit is gebleken dat er winst te behalen valt op de basisschool. Tevens werd duidelijk dat het voortgezet onderwijs werkt met een digitaal plansysteem. Het ingezonden onderzoek/uitwerking/aanbeveling is gebaseerd op deze uitkomsten. De weektaak die gebruikt wordt op de basisschool wordt door middel van een website gedigitaliseerd en de achterkant van deze weektaak wordt uitgebreid op basis van reflectie en evaluatie door de leerlingen.