• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Robin Lemmen

Hogeschool De Kempel, Helmond

De stageschool is een kleine school en heeft te maken met een krimpsituatie. Men werkt daarom met het concept ‘Kansrijke combinatiegroepen’, er wordt lesgegeven aan meerdere leerjaren in een klas.

Er wordt veel van de leerkrachten en de kinderen verwacht. Het onderzoeksverslag van Robin Lemmen bestaat uit twee onderdelen, een onderzoeksdeel en een praktijkdeel. Het onderzoek richt zich op het verbeteren van de zelfregulatie van kinderen in de basisschool door leerkrachten structureel diverse vormen en niveaus van feedback in te laten zetten in onderwijssituaties. De resultaten van dit onderzoek zijn uiteindelijk vertaald in een klein boekje dat leerkrachten helpt bij het verbeteren van hun feedbackvaardigheden. Met dit onderzoek heeft Robin de Onderwijsprijs van het Inspecteur Hermansfonds gewonnen.