• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Jente Claessen

Universiteit van Amsterdam, ILO

Jente Claessen deed onderzoek naar de problemen die leerlingen ondervinden bij de overstap van informeel naar formeel taalgebruik bij schrijftaken in het Engels.

Daartoe liet zij leerlingen oefenen met het schrijven van formele brieven en leerden zij vocabulaire en formele zinsconstructies. In de lessen bestudeerden de leerlingen formele teksten, schreven zelf formele brieven, hadden een managementvergadering om de beste brieven te kiezen en herschreven uiteindelijk hun eigen werk.

Voor het in een context plaatsen van haar probleemanalyse gebruikte zij probleemspecifieke en relevante literatuur. De lessenreeks die zij vervolgens ontwikkelde, is gebaseerd op didactische strategieën als observerend leren, task-based learning en CLIL (content and lanmguage integrated language learning). De resultaten zijn veelbelovend, maar worden door haar kritisch en relativerend tegen het licht gehouden. Empirisch onderzoek en theorie zijn nauw met elkaar verbonden.