• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Laura Eijpe

Universiteit van Amsterdam, ILO

Laura Eijpe kampte in haar 5vwo-klas met leerlingen die het nut en de relevantie van een gedegen analyse van beeldende kunstwerken niet inzagen. Hun inzet voor dit vakonderdeel was navenant.

Met een variëteit aan werkvormen is ze die houding te lijf gegaan. Heldere leerdoelen formuleren en expliciet maken, de relevantie van deze vaardigheid demonstreren, en ruimte voor eigenheid en keuzevrijheid inbouwen - een van de onderdelen van haar aanpak was leerlingen zelf een expositie te laten organiseren. De keuze van kunstwerken voor die expositie moesten onderbouwd worden, en rond de expositie moest een presentatie worden ontworpen over de betekenis van het kunstwerk. De aanpak van Laura -hierboven heel kort samengevat, haar lessen bevatten meer goed uitgewerkte ideeën- had aantoonbare effecten.