• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Linde Joosten en Aly Wiersma

Amsterdamse Hs. voor de Kunsten, Academie voor Beeldende Vorming

Linde Joosten en Aly Wiersma hebben een ‘mediawijze kunstlessenserie’ ontworpen rond. het thema Media & Identiteit.

Leerlingen vmbo onderbouw onderzoeken gedurende 6 lessen van 90 minuten genderspecifiek kinderspeelgoed en stereotyperingen van mannen en vrouwen in de media. Ze gaan aan de slag met het zelf construeren en mixen van beelden door middel van fotomontages. De leerlingen maken kennis met de begrippen stereotypering en genderspecifiek speelgoed aan de hand van het werk van diverse kunstenaars. Ze verzamelen zelfstandig informatie, beelden en meningen en zijn in staat hierop te reflecteren. Via een online fotobewerkingsprogramma kunnen zij nieuwe beelden en inhoud creëren.