• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Sanne Deckwitz

Hogeschool van Amsterdam

Sanne Deckwitz heeft onderzocht hoe de geschiedenis van de wiskunde kan worden ingezet in de wiskundeles om leerlingen beter te motiveren.

Op basis van vier motivatiefactoren (procesgeoriënteerde instructie, differentiatie, aansluiting bij de leefwereld van de leerling en samenwerkend leren) heeft zij lesmateriaal over de geschiedenis van de wiskunde ontwikkeld dat gebruikt kan worden bij het behandelen van het metriek stelsel en berekeningen met het getal pi. Het totale lespakket bestaat uit videofragmenten met kijkvragen, vier werkbladen en een kruiswoordpuzzel. De uitslag van de leerlingenenquête alsmede Sanne’s eigen observaties laten zien dat de motivatie van de leerlingen hoog was. In dat opzicht kan het lesmateriaal daadwerkelijk als een voorbeeld worden gezien van hoe de geschiedenis van de wiskunde kan worden ingezet om leerlingen beter te motiveren.