• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Sybrand van der Werf en Sander de Bruijn

Windesheim, Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs, Zwolle

Dit afstudeerproject is ingezonden bij een wedstrijd van de stichting Techniekpromotie en het Ministerie van Defensie (opdrachtgever).

Doel van het ontwerp was om leerlingen zoveel mogelijk via digitale instructies en lessen door een project heen te leiden, met behulp van de ontwerpcyclus. Doel van de leerling was om een militair kamp zo te ontwerpen dat dit makkelijk, snel en goedkoop op te bouwen en af te breken zou zijn.

Het ingezonden project omvat een digitale lessenserie waarin de ontwerpcyclus wordt doorlopen. Er is veel met kleur en beeldmateriaal gewerkt. De instructies worden gegeven door medewerkers van het Ministerie van Defensie met behulp van video’s. De winnaars van de wedstrijd hebben een rondvlucht gemaakt in een kdc-10, een tankvliegtuig voor F-16’s, van het Ministerie van Defensie.