• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Twan Melis

Tilburg University, Lerarenopleiding (ULT)

De aanleiding voor dit specifieke onderzoek is de ogenschijnlijke geringe politieke interesse onder jongeren.

Twan Melis heeft in een literatuurstudie onderzocht wat een spelsimulatie is, wat de toegevoegde waarde is van spelsimulaties bij Maatschappijleer, welke criteria er gelden bij het ontwerpen van spelsimulaties en welke spelsimulaties voor ‘Parlementaire Democratie’ er al beschikbaar zijn. Daarnaast is onderzocht wat wordt verstaan onder ‘politieke interesse’. Deze bevindingen hebben geleid tot het ontwerpen en uitvoeren van een lessenreeks in twee klassen havo-4. Hierin simuleerden de leerlingen het politieke proces. Zij bepaalden hun individuele standpunten, daarna de standpunten van de politieke partij die zij oprichtten en de hoofdpunten van het regeerakkoord dat gesloten werd met een andere partij. Zo ontstond een leerproces waarin veel werd onderhandeld, gepresenteerd en gedebatteerd.