• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Aniek van der Linde & Marieke Scholma

Christelijke Hogeschool Ede
Wij hebben in het kader van een minoronderzoek bekeken welke invloed Engels lezen heeft op de (Engelse) taalvaardigheid van leerlingen.

Wij onderzochten de impact van de Engelse bibliotheek van een basisschool op leerlingen uit groep 4 en 7. Dit om te bekijken welke keuzes er het beste gemaakt kunnen worden als een dergelijk taalproject wordt opgezet.

Aniek van der Linde

Marieke Scholma