• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Carmen Liebrand

Iselinge Hogeschool
Ik heb onderzocht op welke manier tablets het beste geïmplementeerd kunnen worden in het rekenonderwijs voor excellente leerlingen in de bovenbouw.

Met behulp van literatuur- en praktijkonderzoek is bekeken hoe leerlingen en docenten uitgedaagd kunnen worden om met tablets aan het werk te gaan. Daarbij heb ik in kaart gebracht welke aspecten van belang zijn bij het ontwerpen van rekenlessen voor de tablet.