• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Danaë ten Hoedt en Fenne van Os

Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht (academische pabo)
Ons onderzoek heeft als doel de taakgerichtheid en zelfcontrole tijdens het zelfstandig werken in kaart te brengen.

En hebben de leerkrachten hier wel genoeg inzicht in? Wij hebben de gedragingen van leerlingen uit groep 3 tot en met 8 onderzocht door middel van observaties, vragenlijsten en interviews. Er is een onderzoeksverslag geschreven en een adviesrapport voor de school.

Danaë ten Hoedt