• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Dylan Maasen

Hogeschool Windesheim Flevoland te Almere
Door middel van (groeps)interviews heb ik geprobeerd een antwoord te geven op de vraag welke strategie het beste gehanteerd kan worden om te voldoen aan de curriculumeisen van wetenschap en techniek in het basisonderwijs.

Ik heb dit onderzoek gedaan voor OBS de Flierefluiter met een aanpak die het positieve van de school wil waarderen en daar op probeert aan te sluiten.