• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Erna van der Goot

Stenden Pabo De Eekhorst Assen
Ik heb in mijn onderzoek gezocht naar mogelijkheden om de besluitvorming rondom de overgang van groep 2 naar groep 3 uit te breiden en te optimaliseren.

Ik heb hierbij specifiek gekeken naar de toevoeging van onderzoek naar executieve functies. Is dit onderzoek in de praktijk haalbaar en moet hier ook meer naar gekeken worden bij leerlingen zonder neuropsychologische aandoeningen als autisme en ADHD?