• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Marleen de Groot

Stenden Hogeschool Leeuwarden
Onze huidige samenleving verandert op vele vlakken. Dit vraagt om andere vaardigheden: 21st century skills.

Het onderwijs speelt een rol in de ontwikkeling hiervan. Er is alleen nog weinig richting en stimulans. New Pedagogies for Deep Learning heeft benodigde vaardigheden opgesteld, de 6 C’s. In dit onderzoek staan twee vaardigheden centraal. De onderzoeksvraag luidt: Op welke manier kunnen de 21st century skills creativity en character worden gestimuleerd bij de kinderen van groep 4 op de Willem Alexanderschool? Het uiteindelijke product betreft een adviesrapport met mogelijkheden. Door middel van een nulmeting, interviews en literatuurstudie is in kaart gebracht waar de school staat in de ontwikkeling van de vaardigheden.