• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Michelle Schoenmaker

Pabo Hogeschool Inholland, Den Haag
Door middel van onderzoek naar verrijkingsonderwijs, meer- en hoogbegaafdheid en onderzoekend en ontwerpend leren heb ik een tweetal handleidingen en werkboeken gemaakt voor de “meerkunners” van groep 7 en 8 van de Jozefschool in De Goorn.

Met deze handleidingen en werkboeken kunnen de leerlingen grotendeels zelfstandig aan de slag met de cycli van onderzoekend en ontwerpend leren. Zij worden op deze manier uitgedaagd om hun denkvaardigheden te vergroten en te ontwikkelen en zich het stapsgewijs werken eigen te maken. Hierdoor wordt hun gevoel van autonomie en eigenaarschap gestimuleerd en de zelfstandigheid bevorderd.