• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Allyson Makaaij

HAN Pabo Nijmegen

In mijn project heb ik leerlingen van groep 8 in zeven lessen zeven onbekende voorwerpen aangeboden. Zij kregen de opdracht: ‘’Bedenk zo veel mogelijk verschillende gebruiksmogelijkheden van dit voorwerp.’’

Aan de hand van op wetenschappelijke, internationale literatuur gebaseerde systematische instructie en begeleiding werd het creatief denkvermogen van leerlingen gestimuleerd. Met behulp van Williams’ Taxonomie voor Creatief Denken en de analyseprocedure van de Alternative Uses Test heb ik gekeken of de leerlingen vooruitgang boekten op zowel het cognitief als het gedragsmatig aspect van Williams’ Taxonomie. De leerlingen boekten significante vooruitgang! Van deze succesvolle interventie heb ik een ‘Praktische Gids Creatief Denken’ ontworpen.