• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Fennelien Ypma

Stenden Hogeschool, Pabo Assen
ICT-middelen zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. Ook in het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van ICT-middelen en moet er gewerkt worden aan de 21st century skills.

Op basisscholen is de iPad erg populair. Maar is die ook effectief? In mijn onderzoek heb ik onderzocht wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen het werken op papier en het werken op de iPad. Daarbij heb ik gekeken naar de leerprestatie, de taakwerkhouding en de motivatie van de leerlingen. Ik heb mijn onderzoek gespecificeerd naar het vak begrijpend lezen / de methode Nieuwsbegrip XL.