• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Jolynn Bollen

Iselinge Hogeschool, Doetinchem

Ik heb een website rondom ‘Samen begrijpen’ ontwikkeld voor leerkrachten en leerlingen om met behulp van coöperatieve leerstrategieën begrijpend leesstrategieën toe te passen en deze zich eigen te maken.

 Op deze site staat onder andere een voorbereidingsplan waarmee leerkrachten begrijpend lezen voorbereiden. Met dit voorbereidingsplan maken leerkrachten keuzes over welke begrijpend leesstrategie centraal staat en hoe leerlingen deze strategie gaan uitvoeren op een coöperatieve manier. Ook voor leerlingen heb ik een stappenplan ontworpen waarop alle begrijpend leesstrategieën en handige tips staan weergegeven. Tenslotte heb ik verschillende instructievideo’s gemaakt, waarop leerkrachten en leerlingen coöperatieve leerstrategieën en begrijpend leesstrategieën bekijken.