• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Lette van Benthum

Hogeschool De Kempel, Helmond

In veel scholen, zo ook op mijn stageschool, is/was er sprake van een lage betekenisvolheid tijdens de rekenlessen. In mijn project heb ik een ontwikkelingsgerichte lesopbouw voor het vakgebied rekenen ontworpen, naar aanleiding van een vooronderzoek.

 

Door deze nieuwe lesopbouw is de motivatie, het eigenaarschap van de leerlingen, maar bovenal de betekenisvolheid in de rekenles toegenomen. De leerlingen hebben weer zin in de rekenles. Dit zal volgens Vermunt & Vermetten (2004) en Jutten (2014) dan ook invloed hebben op de diepteverwerking van de lesstof.
Wat de gebruiksvriendelijkheid van dit ontwerp ten goede komt, is dat leerkrachten hun methode toch als leidraad kunnen blijven gebruiken zonder dat het de betekenisvolheid of ontwikkelingsgerichtheid van de rekenles verstoort.