• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Lisanne de Gelder

Universitaire Pabo van Amsterdam

Ik heb een onderzoek gedaan naar starterstrajecten in het basisonderwijs en heb hierbij specifiek aandacht besteed aan wat dergelijke trajecten waardevol kan maken voor de leerkrachten die eraan meedoen.

 

Deze kennis heb ik vervolgens concreet toegepast door het starterstraject van een Amsterdamse stichting voor basisonderwijs onder de loep te nemen aan de hand van een literatuurstudie en een serie interviews met leerkrachten die dit traject gevolgd hebben. Aan de hand van mijn bevindingen heb ik aanbevelingen gedaan waardoor het starterstraject nu meer aan de wensen van de leerkrachten aangepast kan worden.