• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Marlies Geurtsen

Christelijke Hogeschool Ede

In mijn derde jaar PABO volgde ik de minor Adventure Learning. Deze minor is gericht op ontwikkelen van nieuw/aanvullend onderwijs.

 

Centrale dingen die continu terugkwamen waren onderwijs 2032 en de 21-eeuwse vaardigheden. Tijdens mijn stage leerde ik het onderwijsprogramma the Leader in Me van Franklin Covey kennen. Ik heb uiteindelijk voor de laatste gewoonte van Covey gekozen, omdat die het meest centraal lag: ‘Houd de zaag scherp’. Dit betekent kort gezegd kinderen scherp en geconcentreerd houden voor lessen en onderwijssituaties. Mijn project bestaat uit een verslaglegging via het ADDI model en een concreet product waar de leerkrachten mee aan de slag kunnen.