• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Rowan Jorna

Stenden Hogeschool, Pabo Emmen

De hoofdvraag van mijn afstudeeronderzoek luidt: ‘Welke aanpassingen op het gebied van eet- en drinkgewoonten kunnen de kinderen uit groep 6B van de basisschool toepassen in hun dagelijks handelen om zodoende hun leefstijl positief te kunnen beïnvloeden?’


Door middel van scholing volgens de Schijf van Vijf kunnen de eet- en drinkgewoonten en de leefstijl van de kinderen uit groep 6B positief worden beïnvloed. Ik heb een lessenserie ontworpen en uitgevoerd die gericht is op aanpassingen op het gebied van eet- en drinkgewoonten voor kinderen van 9 t/m 11 jaar oud.