• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Susan Tuerlings

Fontys Hogeschool Kind en Educatie, ’s-Hertogenbosch

Op 17 november 2014 gaf staatssecretaris Dekker de aftrap voor Onderwijs 2032. Vanwege adviesrapport Onderwijs 2032 is mijn stageschool van start gegaan met Onderwijsvernieuwing 3.0 dat onder meer gericht is op eigenaarschap van leerlingen en de veranderende rol van leerkrachten.

Voor het begeleiden van eigenaarschap beschrijven Laevers, Heylen, Maes en Van Gucht een specifieke leerkrachtstijl. Hierdoor ontstond mijn onderzoeksvraag: Welke stappen moeten leerkrachten zetten met betrekking tot het begeleiden van eigenaarschap bij leerlingen? Grosman en Hattie stellen dat feedback geven fundamenteel is voor het aanleren van eigenaarschap. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat winst valt te behalen door het bewuster bezig zijn met het geven van feedback. Aansluitend daarop heb ik een Feedback Hulpwijzer ontworpen.