• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Vera Bosch en Jade van der Grift

Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht, ALPO

Vanuit de daltonschool waarop wij werkten, werd de vraag gesteld hoe ze tablets konden toepassen in de kleuterklas, omdat zij niet goed wisten hoe ze dat moesten aanpakken.

 

Wij hebben allereerst gesprekken gevoerd met de betrokken leerkrachten om de wensen, doelen en eisen te bespreken. Vervolgens hebben wij verschillende scholen bezocht om inspiratie op te doen. Uiteindelijk heeft dit ons gebracht bij een ontwerp met QR-codes, welke wij zelf ontwikkeld hebben. De toepassing van dit ontwerp is getest aan de hand van metingen bij de leerlingen en bij de leerkrachten. De taakgerichtheid, het plezier en de mate van samenwerking van de leerlingen is gemeten middels observaties en interviews. De leerkrachten zijn achteraf geïnterviewd over hun ervaringen. Dit alles had tot doel het vormgeven van de 21e eeuwse vaardigheden in de kleuterklas.