• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Vera Drechsel

Hogeschool Inholland, pabo Den Haag

Mijn afstudeeronderzoek laat zien dat expertfeedback kan zorgen voor een verbetering van de betrokkenheid van de leerlingen bij het leren.

 

Uit het onderzoek blijkt dat de uitvoering van een aantal, zeer essentiële, leerkrachtcompetenties voor het geven van feedback extra aandacht verdient. Om doelgericht aan de aandachtspunten te werken en bovendien leerkrachten de gewenste ondersteuning te bieden bij het inplannen van feedbackactiviteiten, heb ik een prototype voor een hulpmiddel ontworpen. Het toont de leerkracht wanneer in het lesverloop feedback gegeven moet worden en welk soort feedback op dat moment het meest effectief is. Bovendien reikt het hulpmiddel ideeën en voorbeelden aan om feedback op de juiste wijze te formuleren. Door de bijbehorende ‘Training inzet expertfeedback’ is het hulpmiddel direct toepasbaar.