• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Daniëlle Worley

Fontys Lerarenopleiding Sittard

De aanleiding voor dit project was het gebrek aan motivatie onder mijn mbo niveau 4 studenten voor het vak Engels. De studenten waren niet bereid om op te letten of om mee te doen tijdens de Engelse lessen en lieten huis –en leerwerk vaak liggen.

42 mbo-studenten van verschillende technische opleidingen kregen acht weken lang les in beroepsspecifiek Engels. De motivatie voor en na de interventie werd gemeten door middel van een enquête. Aanvullend werden er nog diepte-interviews gehouden om de resultaten van de enquêtes te specificeren. De resultaten indiceren dat het aanbieden van beroepsspecifiek Engels een positieve invloed had op de motivatie van mbo-studenten voor het vak Engels.