• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Danja Zurek

Hogeschool Zuyd Maastricht, FADE
Uit observaties werd mij duidelijk, dat veel leerlingen ongemotiveerd zijn en het blokuur CKV vaak zien als twee uur lang “niksen”. Is er een andere didactische aanpak nodig voor het ervaringsgerichte vak CKV, waar ligt de kern van dit probleem?

Vanuit deze aanleiding startte ik mijn onderzoek, dat gaat over het effect van Methodische Tussentijdse Reflectie tijdens een langdurige CKV- opdracht. De opzet van dit onderzoek was om de lessen van CKV voor de leerlingen (vwo 4) zinvoller en meer betekenisvol te maken. Hierbij ging ik van de veronderstelling uit, dat wanneer leerlingen reflecteren op hun eigen werk en daarbij Methodische Tussentijdse Reflectie toepassen, dit een positief effect zal hebben op de studieprestaties. Uit het onderzoek bleek dat dit inderdaad het geval is: De studieresultaten lieten een verbetering zien ten opzichte van de eigen prestaties en die van de controlegroep.