• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Ilona Koot

Fontys Lerarenopleiding Sittard
Er zijn al decennialang klachten over spelvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het doel van mijn onderzoek is om te achterhalen in hoeverre expliciete morfologische kennis van meerwaarde kan zijn binnen het spellingonderwijs (in aansluiting op bewuste taalvaardigheid uit het Manifest Nederlands op school).

Daartoe heb ik een interventie in 4 havo ontwikkeld die gericht is op het aanbrengen van deze kennis, alsmede op het vergroten van het bijbehorende morfologisch bewustzijn. Het onderzoek volgde een ‘mixed method-opzet’: de spellingvaardigheid is m.b.v. dictees onderzocht en het morfologisch bewustzijn is met behulp van ‘hardopdenkprotocollen’ verkend. Uiteindelijk bleek dat alle leerlingen na de lessenreeks een groter morfologisch bewustzijn ontwikkelen en op langere termijn behouden, terwijl de spellingvaardigheid alleen bij slechte spellers verbetert.