• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Kathy Westendorp

Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Mijn project binnen het vak Maatschappijleer bestaat uit het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van lessen die gericht zijn op het verbeteren van de argumentatievaardigheden van kader- en basisleerlingen vmbo.

De lessenreeks is ontwikkeld vanuit het vakdidactisch concept dat is gebaseerd op de ideeën van het vakgericht taalonderwijs. Motivatie voor het project komt onder andere voort uit het advies van de Onderwijs Raad: Een eigentijds curriculum.