• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Wieteke Janssen

Universiteit van Utrecht (ULO)

De taalvaardigheid van leerlingen gaat achteruit. Niet alleen op hogescholen en universiteiten is dit te merken, maar ook op mijn stageschool. Waar gaat dit mis?

Ligt het aan mij of aan de leerling of aan de stof? Door middel van de ‘hardopdenkmethode’ heb ik bekeken welke kennis leerlingen wel (en niet!) activeren om deze opdrachten te maken. Ik heb hun taalkundige redeneringen geanalyseerd en ben er achtergekomen dat we helemaal niet toetsen wat we willen toetsen. Leerlingen (5 vwo) gebruiken voornamelijk trucjes en ezelsbruggetjes, in plaats van daadwerkelijk begrip. Op basis hiervan schreef ik een advies aan de school.