• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

OnderwijsTopTalentPrijs 2018 van start!

De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is officieel van start gegaan. De prijs wordt in oktober in Leiden uitgereikt. Lerarenopleidingen kunnen hun kandidaten aanmelden via het formulier op deze website. Ook studenten kunnen zichzelf aanmelden. → Formulier

Wim Steenbakker

Codarts Hogeschool voor de Kunsten, Rotterdam

Door de Wet op Passend Onderwijs zijn er meer autistische leerlingen in het reguliere onderwijs gekomen. Als docent muziek ervaar ik dat leerlingen met special behoeften het vaak lastig vinden om mee te draaien in het reguliere onderwijs.

Voor autistische leerlingen kan muziekles zorgen voor veel prikkels, het belevingsvermogen speelt een belangrijke rol en er zijn veel groepsopdrachten waardoor zij zich vaak onzeker voelen. Dit is zonde omdat muziek(educatie) juist deze leerlingen zoveel kan bieden. Het ingezonden product bestaat uit drie delen. Het eerste deel, de Capita Selecta, beschrijft de autismespectrumstoornis en laat de schoolproblematiek zien. Dit deel gaat in op de invloed van muziek(educatie) op de cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. In de Praktijkervaring komen experts aan het woord die allemaal op een andere manier in contact zijn gekomen met autistische kinderen. Het Educatief Product ten slotte vormt de afsluiting van het product en bestaat uit een aanbeveling om autismevriendelijk onderwijs in het VO te kunnen realiseren.