• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Danique Backx

Avans Hogeschool, Breda

In de periode van september 2014 tot en met mei 2015 heeft Danique Backx onderzoek gedaan op haar stageschool naar het thema “samenwerkend leren”.

Samenwerkend leren is een veelgebruikte, populaire onderwijsstrategie in het onderwijs. Toch blijkt het realiseren van samenwerken in de onderwijspraktijk moeilijk en is er in de praktijk van alledag vaak weinig van te zien. Uit het onderzoek is gebleken dat het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden bij kinderen essentieel is om samenwerkend leren binnen de basisschool in te kunnen zetten.