• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Reah Santing

Stenden Hogeschool, Pabo Emmen

Met haar scriptie wil Reah Santing de leerkrachten van haar stageschool inzicht geven in de manier waarop zij leerlingen uit groep 8 qua planningsvaardigheden beter kunnen voorbereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Zij heeft enquêtes afgenomen bij twee doelgroepen – leerlingen resp. docenten van basisschool en middelbare school - en daaruit is gebleken dat er winst te behalen valt op de basisschool. Tevens werd duidelijk dat het voortgezet onderwijs werkt met een digitaal plansysteem. Het ingezonden onderzoek/uitwerking/aanbeveling is gebaseerd op deze uitkomsten. De weektaak die gebruikt wordt op de basisschool wordt door middel van een website gedigitaliseerd en de achterkant van deze weektaak wordt uitgebreid op basis van reflectie en evaluatie door de leerlingen.