• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Heidi Wolters

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten DBKV, Zwolle

Dit didactisch aanpakplan is erop gericht de creativiteit terug te brengen in het onderwijs en daardoor individuele kinderen en de samenleving als geheel de kans te bieden om het creatieve vermogen te laten groeien.

Kunst leert ons onderzoeken en dat is een vaardigheid die als geen andere de creativiteit bevordert.

De meerwaarde van de verbindende factor van kunst en cultuur wordt op meerdere manieren belicht. Er wordt een inspirerend coachingsprogramma opgezet waarin alle kunstvakken een rol spelen en leerkrachten worden uitgenodigd om deze vakken te verbinden met andere domeinen.

Heid Wolters wil docenten helpen om een creatieve omgeving neer te zetten en nodigt hen uit om samen te werken met kunstenaars, eigen creativiteit in te zetten, nieuwe verbindingen te leggen en samen te werken aan onderwijs dat iedereen laat stralen en groeien. Omdat de kinderen van vandaag de problemen van morgen, overmorgen moeten oplossen!