• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Jeffrey de Jonker

Universiteit van Amsterdam, ILO

Binnen de eerstegraads studie biologie moeten alle studenten een groot ontwerponderzoek uitvoeren. Daarbij ontwerpen zij een lessenserie aan de hand van een probleem of een wens die zij zelf in hun lessen tegenkomen.

De wens van Jeffrey de Jonker was om beter aan te sluiten bij de voorkennis en interesse van leerlingen door gebruik te maken van differentiatie. Daardoor kunnen leerlingen mogelijk meer betekenis geven aan de leerstof, meer succes ervaren, de opdrachten minder saai vinden en iedere les hun leerdoelen behalen. Zijn ontwerphypothese luidde: “Als ik een lessenserie ontwerp volgens het UVAL-model waarbinnen ik differentieer in de begeleiding die individuele leerlingen nodig hebben voor het uitvoeren van ‘hele taken’, dan zal de motivatie van leerlingen voor het verwerken van de leerstof toenemen, zullen leerlingen het gevoel hebben dat er beter wordt aangesloten bij hun basisbehoeften en de mogelijke effecten op het leerresultaat.”