• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Jente Claessen

Universiteit van Amsterdam, ILO

Jente Claessen deed onderzoek naar de problemen die leerlingen ondervinden bij de overstap van informeel naar formeel taalgebruik bij schrijftaken in het Engels.

Daartoe liet zij leerlingen oefenen met het schrijven van formele brieven en leerden zij vocabulaire en formele zinsconstructies. In de lessen bestudeerden de leerlingen formele teksten, schreven zelf formele brieven, hadden een managementvergadering om de beste brieven te kiezen en herschreven uiteindelijk hun eigen werk.

Voor het in een context plaatsen van haar probleemanalyse gebruikte zij probleemspecifieke en relevante literatuur. De lessenreeks die zij vervolgens ontwikkelde, is gebaseerd op didactische strategieën als observerend leren, task-based learning en CLIL (content and lanmguage integrated language learning). De resultaten zijn veelbelovend, maar worden door haar kritisch en relativerend tegen het licht gehouden. Empirisch onderzoek en theorie zijn nauw met elkaar verbonden.