• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Laura Eijpe

Universiteit van Amsterdam, ILO

Laura Eijpe kampte in haar 5vwo-klas met leerlingen die het nut en de relevantie van een gedegen analyse van beeldende kunstwerken niet inzagen. Hun inzet voor dit vakonderdeel was navenant.

Met een variëteit aan werkvormen is ze die houding te lijf gegaan. Heldere leerdoelen formuleren en expliciet maken, de relevantie van deze vaardigheid demonstreren, en ruimte voor eigenheid en keuzevrijheid inbouwen - een van de onderdelen van haar aanpak was leerlingen zelf een expositie te laten organiseren. De keuze van kunstwerken voor die expositie moesten onderbouwd worden, en rond de expositie moest een presentatie worden ontworpen over de betekenis van het kunstwerk. De aanpak van Laura -hierboven heel kort samengevat, haar lessen bevatten meer goed uitgewerkte ideeën- had aantoonbare effecten.