• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Ruben van den Broek

Universiteit van Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren

Dit project bestaat uit een digitaal onderwijspakket voor het vak economie waarin de theorie van vraag en aanbod volledig wordt uitgelegd aan de hand van interactieve en bewegende vraag- en aanbodsplaatjes.

Het grote voordeel van digitale plaatjes ten opzichte van de statische plaatjes die in leerboeken gebruikt worden, is dat ze een betere voorstelling kunnen geven van de economische werkelijkheid waarin veranderingen en verschuivingen continu plaatsvinden en de uitkomsten daarvan variabel kunnen zijn.  Uit de resultaten van het bijbehorende onderzoek naar de leerprestaties van leerlingen blijkt dat zij door het gebruik van digitale vraag- en aanbodsplaatjes niet alleen de congruentie beter zien tussen de verschillende theorieonderdelen, maar ook dat ze een beter overzicht krijgen over de gehele lesstof rond de theorie van vraag en aanbod.