• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Wouter van der Heide, Violi Moonen, Kirsten Oosterom, Myriam Verlinden

TU/e School of Education, Eindhoven

Bij het vak “Bètadidactisch Ontwerpen” krijgen studenten in groepjes een opdracht om onderwijs te ontwikkelen. De opdrachtgevers komen van buiten de universiteit. In dit geval is het een ANW-docent van een vo-school.

Deze vier studenten hebben een lessenserie en lesmateriaal ontworpen over het thema “onderzoeksvaardigheden” voor het vak ANW (algemene natuurwetenschappen) in 4 vwo. In vier lessen leren de leerlingen d.m.v. allerlei actieve werkvormen en samenwerkingsopdrachten hoe ze informatie kunnen opzoeken en beoordelen op betrouwbaarheid en hoe ze goede onderzoeksvragen kunnen opstellen. Tevens leren ze hoe ze een goede enquête kunnen maken en op welke manier ze gegevens statistisch kunnen verwerken.