• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Erna van der Goot

Stenden Pabo De Eekhorst Assen
Ik heb in mijn onderzoek gezocht naar mogelijkheden om de besluitvorming rondom de overgang van groep 2 naar groep 3 uit te breiden en te optimaliseren.

Ik heb hierbij specifiek gekeken naar de toevoeging van onderzoek naar executieve functies. Is dit onderzoek in de praktijk haalbaar en moet hier ook meer naar gekeken worden bij leerlingen zonder neuropsychologische aandoeningen als autisme en ADHD?