• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Marleen de Groot

Stenden Hogeschool Leeuwarden
Onze huidige samenleving verandert op vele vlakken. Dit vraagt om andere vaardigheden: 21st century skills.

Het onderwijs speelt een rol in de ontwikkeling hiervan. Er is alleen nog weinig richting en stimulans. New Pedagogies for Deep Learning heeft benodigde vaardigheden opgesteld, de 6 C’s. In dit onderzoek staan twee vaardigheden centraal. De onderzoeksvraag luidt: Op welke manier kunnen de 21st century skills creativity en character worden gestimuleerd bij de kinderen van groep 4 op de Willem Alexanderschool? Het uiteindelijke product betreft een adviesrapport met mogelijkheden. Door middel van een nulmeting, interviews en literatuurstudie is in kaart gebracht waar de school staat in de ontwikkeling van de vaardigheden.