• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Michelle Schoenmaker

Pabo Hogeschool Inholland, Den Haag
Door middel van onderzoek naar verrijkingsonderwijs, meer- en hoogbegaafdheid en onderzoekend en ontwerpend leren heb ik een tweetal handleidingen en werkboeken gemaakt voor de “meerkunners” van groep 7 en 8 van de Jozefschool in De Goorn.

Met deze handleidingen en werkboeken kunnen de leerlingen grotendeels zelfstandig aan de slag met de cycli van onderzoekend en ontwerpend leren. Zij worden op deze manier uitgedaagd om hun denkvaardigheden te vergroten en te ontwikkelen en zich het stapsgewijs werken eigen te maken. Hierdoor wordt hun gevoel van autonomie en eigenaarschap gestimuleerd en de zelfstandigheid bevorderd.