• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Michelle Schoenmaker

Pabo Hogeschool Inholland, Den Haag
Door middel van onderzoek naar verrijkingsonderwijs, meer- en hoogbegaafdheid en onderzoekend en ontwerpend leren heb ik een tweetal handleidingen en werkboeken gemaakt voor de “meerkunners” van groep 7 en 8 van de Jozefschool in De Goorn.

Met deze handleidingen en werkboeken kunnen de leerlingen grotendeels zelfstandig aan de slag met de cycli van onderzoekend en ontwerpend leren. Zij worden op deze manier uitgedaagd om hun denkvaardigheden te vergroten en te ontwikkelen en zich het stapsgewijs werken eigen te maken. Hierdoor wordt hun gevoel van autonomie en eigenaarschap gestimuleerd en de zelfstandigheid bevorderd.