• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

Bas Klein

Hogeschool Rotterdam, Instituut van Lerarenopleidingen Maatschappijleer
Mijn project “Ik over 10 jaar” heeft als doel internationale kinderen die kort in Nederland zijn te helpen om succesvol te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

In twintig weken tijd wordt de toekomst centraal gezet door te praten over allerlei thema’s. Doordat de kinderen nog maar beperkt Nederlands kennen, kosten de lessen veel energie, maar door te werken met een speciale opbouw, geduld en niet te schuwen voor het gebruiken en uitleggen van moeilijke woorden is de moeilijke weg steeds makkelijker geworden. In de eerste weken ontwikkelen de leerlingen een wereldwijd referentiekader. Ze starten bij zichzelf om vervolgens iedere week een abstractieniveau hoger te gaan. Hierdoor ontstaat er een omgekeerde piramide die regelmatig in de lessen terug kwam: Wereld-Continent-Land-Provincie-Stad-Straat-Thuis-Ik

De lessen daarna bestonden uit verdiepende thema’s zoals wonen, werken, politiek, rechtstaat en onderzoek doen. Er zijn ook films aan bod gekomen zoals over Anne Frank en The Great Debaters.