• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

Helene de Gier

Fontys Lerarenopleiding Sittard
Deze inzending bevat een aantal vakdidactische producten die ik heb ontwikkeld voor de maatwerkopleiding Nederlands. Hiertoe heb ik een aantal doelstellingen geformuleerd.

Ten eerste wil ik onderwijs maken dat aansluit bij hetgeen leerlingen nu én straks nodig hebben in onze (communicatieve) maatschappij, waarbij er een sterke nadruk ligt op het verwerven van informatievaardigheden en taalvariëteiten. Daarnaast wil ik in mijn didactische ontwerpen (een aantal van) de stellingen van het Manifest Nederlands op school verankeren. Het leren kijken naar, praten over en reflecteren op taal zodat denkvaardigheden worden vergroot, maak ik zichtbaar door veel taalbeschouwelijke elementen in mijn lessenseries te verwerken. Ik wil als professional graag mijn didactisch-creatieve bagage verzwaren. Ik heb geprobeerd om analytisch naar voorkennis, lesdoelen en -kernen, transfermogelijkheden en leerlingkenmerken te kijken, waarbij de lesdoelen steeds afzet worden tegen de beoogde referentieniveaus.